Women New Deal

Wsparcie dla nowo powstających firm poprzez bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności dla kobiet - Women New Deal

Opis projektu

Nasz projekt dotyczy rozwoju usług, które mają potencjał do rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze spożywczym S3. Łącząc nasze doświadczenie biznesowe, znajomość rynku i kontakty z profesjonalistami z branży internetowej, będziemy brakującym ogniwem dla kilku przedsiębiorców, którzy chcą dołączyć do zawsze zbyt małej liczby firm we włoskiej sieci. 

Cele

Mavi Innovation and Digital, posiadając dużą wiedzę w tym zakresie, chce odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania w dziedzinie cyfrowej. Zatrudnienie 2 nowych pracowników, którzy będą realizować zadania z zakresu marketingu internetowego, zwiększy zasoby w obszarach specjalizacji cyfrowej. 

Wyniki

MIAD uczyni firmy spożywcze i napojowe bardziej inteligentnymi, tworząc nowe modele biznesowe, alternatywne sposoby budowania bezpośrednich relacji z klientami końcowymi, poprzez nowe logiki komunikacji, a przede wszystkim nowe rozwiązania do zarządzania sprzedażą bezpośrednią. 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego